Uw browser versie is niet langer ondersteund door Stichting tegen Kanker!

Om Stichting tegen Kanker en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Download hier, ter voorbereiding, het applicatieformulier voor:

 

Grants Levensloop 2018

 

*************************************

 

Grants Fysieke activiteit 2018 - 2019

 

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Grants Stichting tegen Kanker

Welkom op onze website voor het indienen van een project in het kader van de "Levensloop Grants" en/of  "Grants Fysieke activiteit 2018 - 2019".

Levensloop Grants 2018

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten -  te steunen! De rest van de ingezamelde middelen wordt vanzelfsprekend ingezet voor de missie van Stichting tegen Kanker: ten eerste voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, ten tweede voor sociale ondersteuning voor patiënten en hun naasten, ten terde voor preventie en ten slotte voor het verschaffen van correcte informatie. 

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen.

Wie komt in aanmerking?

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat direct bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden.

Projectaanvragen van minimaal €1.000 en maximaal €5.000 komen in aanmerking.

Wanneer kan men een project indienen?

Voor Levenslopen in het voorjaar van 2018, kunnen projecten ingediend worden tot 16 september 2018 . De laureaten worden bekendgemaakt eind november 2018. Voor Levenslopen in het najaar van 2018 kunnen projecten ingediend worden vanaf 20 augustus 2018 en is de uiterste datum 31 januari 2019.

Vooralleer de aanvraag in te dienen vragen we u het reglement te lezen.

Voor specifieke vragen of meer informatie: info@levensloop.be

Functionele Internetversies zijn: Explorer 11 en latere, Google Chrome, Safari, …. 

**********************************************************************************************************

Grants Fysieke activiteit 2018 - 2019

Wat zijn de Grants Fysieke activiteit?

Uitzonderlijke projectoproep voor een totaal bedrag van € 1 700 000 voor initiatieven die kankerpatiënten de mogelijkheid bieden fysiek actief te zijn. Deze initiatieven moeten fysieke activiteit promoten, faciliteren en ertoe bijdragen dat fysieke activiteit een standaard aanvullende behandeling bij en na kanker wordt.

Wie komt in aanmerking voor een Grants Fysieke activiteit?

  • Het project moet direct bijdragen aan de ter beschikking stelling, de promotie en de goede uitwerking van fysieke activiteit bij en na kanker: vanaf de diagnose, tijdens en na de behandeling, tot de patiënt klaar is voor re-integratie in het reguliere aanbod van fysieke activiteit;
  • Het project moet opgezet worden door, of in nauwe samenwerking met, een ziekenhuis met een Zorgprogramma oncologie, al dan niet in partnerschap met een ziekenhuis netwerk (met Zorgprogramma’s oncologie of oncologische basiszorg) en/of lokale initiatieven extramuros.
  • Het verzekert de continuïteit van het programma fysieke activiteit tussen de intra- en extramuros zorg, in functie van het zorgtraject. Idealiter worden ook bestaande, regionale beweeginitiatieven in het project opgenomen. Dit kan intra- en/of extramuros.

Out of scope/uitgesloten:

  • Directe financiële hulp aan patiënten of hun naasten;
  • Medisch wetenschappelijk, methodologisch en behoeftenonderzoek/studie. Deze zijn zeker nuttig, maar komen niet in aanmerking voor deze projectoproep.

Timing

Vooraleer de aanvraag in te dienen vragen we u het reglement te lezen.

Voor specifieke vragen of meer informatie: grantsfysiekeactiviteit@kanker.be

Functionele Internetversies zijn: Explorer 11 en latere, Google Chrome, Safari, ….